Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018
 
PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH PHƯỚC LẠI                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                           
      Số: 04/KH-THPL                                                                                          Phước Lại, ngày 30 tháng 11 năm 2018
 
KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

            CHỦ ĐIỂM: NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12
I. NHIM V TRNG TÂM
1. Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 74 năm ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018).
2. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho HS .
3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cụôc vận động lớn đã phát động.
4. Tập trung tổ chức hội giảng giáo viên giỏi cấp trường, thao giảng – hội thảo các chuyên đề dạy học trọng tâm của học kỳ 1 từ khối đến cấp trường; tăng cường công tác ôn tập kiến thức trọng tâm, BDHS có năng khiếu – phụ đạo HS; chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1.
5. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”:
- Đẩy mạnh các hoạt động tập thể nhằm rèn luyện kỹ năng sống cho HS.
- Duy trì tốt việc chăm sóc cây cảnh, cây xanh hiện có ở sân trường, tại lớp học.
- Tăng cường tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh; giáo dục học sinh truyền thống uống nước nhớ nguồn nhân ngày 22/12 ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam (Việt – Hùng- Huy).
2. Công tác tổ chức cán bộ:
- Kiểm tra, rà soát, cập nhật, bổ sung lý lịch CB.GV.CNV. (Thuận)
- Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2018 (Cường)
- Kê khai tài sản thu nhập của Cán bộ quản lý và kế toán
- Đánh giá phân loại đối với cán bộ công chức năm 2018.
3. Công tác chuyên môn:
- Chuyên môn sẽ triển khai và tổ chức các phong trào đến chuyên môn (tham mưu Hiệu trưởng để thực hiện). Thi GVCN giỏi
            - Thực hiện văn hoá tuần: 15, 16, 17, 18.
- Tổ chức thành công hội thi GV giỏi cấp trường, thao giảng – hội thảo các chuyên đề dạy học cấp khối, cấp trường.
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề.
- Hoàn thành tốt các loại hồ sơ chuyên môn và các phong trào thao hội giảng trong tháng .
- Báo cáo kết quả hội thi GVG cấp trường về Phòng GD- ĐT.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá học sinh theo Thông tư  22.
- Tăng cường công tác ôn tập kiến thức trọng tâm, BDHS  – giúp đỡ HS chưa hoàn thành, chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh  KTĐK cuối kỳ 1.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc KTCKI, như: hướng dẫn ôn tập, ra đề và hướng dẫn chấm các môn, xây dựng phương án kế hoạch tổ chức kiểm tra,…
- Công tác kiểm tra nội bộ:
12/2018 - Tự kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng: Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường của hiệu trưởng. Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.
- Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo thực hiện và công tác quản lý của hiệu trưởng.
- Kiểm tra hoạt động sư phạm 2 giáo viên: Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Lê Thị Diễm Hằng.
- Kiểm tra việc thực hiện thông tư 22 về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học của BGD-ĐT.
- Kiểm tra toàn diện Tổ 3.
 
a. Về tài chính:
- Lập dự trù mua sắm, trang bị cơ sở vật chất năm 2018.
- Thanh quyết toán dứt điểm các khoản thu chi trong ngân sách năm 2018.
- Thực hiện việc chi và quyết toán chi kinh phí năm 2017 dứt điểm, đúng nguyên tắc và đảm bảo hiệu quả.
- Báo cáo tình hình tài chính trong và ngoài ngân sách đến 31/12/2018.
- Theo dõi, cập nhật và chốt sổ BHXH năm 2018.
            - Dự toán rút và cấp phát lương kịp thời cho CB-GV-CNV.
b. Về lao động, cơ sở vật chất:
- Tiến hành kiểm tra, tu bổ CSVC-KT trường học bị hư hỏng nhẹ.
- Thường xuyên giữ gìn vệ sinh cảnh quan sư phạm trường học luôn xanh, sạch, đẹp.
- Tiến hành kiểm kê tài sản năm 2019 (00 giờ 00 phút ngày 01/01/2019).
c. Về thiết bị, thư viện:
-Tổ chức các họat động theo chủ đề chào mừng kỉ niệm 74 năm ngày thành lập Quân Đội nhân dân  –  ngày Quốc Phòng toàn dân.
- Chuẩn bị các điều kiện thu hồi sách giáo khoa tập 1 và cho mượn tài liệu phục vụ HKII.
- Tập trung Đồ dùng dạy học phục vụ hội thi GV Giỏi cấp trường và hội thảo chuyên đề.
- Thực hiện công tác kiểm kê năm 2018.
5. Công tác kiểm tra nội bộ:
- Tổ chức kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên và hồ sơ sổ sách của các tổ khối CM
- Tiến hành kiểm hồ sơ sổ sách của các đoàn thể.
- Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 lần 1.
- Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn của GV.
- Kiểm tra hồ sơ bộ phận chuyên môn.
- Kiểm tra vở ghi, dụng cụ học tập của học sinhvà nhận xét học sinh theo TT 22.
- Kiểm tra giờ dạy trên lớp của một số giáo viên.
6.  Công tác thi đua:
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để xét, đánh giá và sơ kết phong trào thi đua HKI.
7. Công tác y tế trường học:
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh súc miệng  hàng tuần.
- Tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ- GV và học sinh.
- Báo cáo định kỳ về hoạt động y tế theo quy định về trạm y tế.
- Bảo quản và sử dụng tủ thuốc, các dụng cụ y tế có hiệu quả.
- Theo dõi học sinh nghỉ ốm hàng ngày một cách kịp thời.
8. Công tác khác:
Ban Chuyên môn, Ban Văn thể mỹ, Chữ thập đỏ, Liên đội phối hợp tổ chức tốt các hoạt động, các cuộc thi – hội thi cho mừng niệm 74 năm ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam. Thăm hỏi gia đình chính sách; Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức nghe nói chuyện truyền thống nhân 74 năm ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam Công đoàn và TPTĐ.
III. LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Từ  ngày                   : Giảng dạy và ôn tập, hệ thống hóa kiến thức .
- Ngày                         : Tổ trưởng chuyên môn gởi đề cương ôn tập.
- Ngày                         : GV nộp đề thi bằng văn bản để kiểm duyệt.
- Ngày 26-28/12/2018: Thi học kỳ I. (học 1 buổi)
- Từ                               : Nộp thống kê cho tổ trưởng.
- Ngày                            : Tổ nộp thống kê cho chuyên môn.
- Ngày                             : Nộp bài thi về BPCM.
- Ngày   31/12/2018       : Nghỉ giữa hai học kỳ, Giảng dạy và hoàn tất báo cáo thống kê.
- Ngày 30/12/2018: Họp PHHS lần 2.
            - Ngày 25/12/2018:  Họp Chi bô nhà trường. (lúc 10h30)
            - Ngày 29/12/2018: Kiểm hồ sơ tổ trưởng
- Niêm yết việc kiểm kê tài sản tính đến 00 giờ 00 phút ngày 01/01/2018.
- Thời gian còn lại xử lí sự vụ và kiểm tra việc thực hiện QCCM của GV.
Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu các bộ phận công tác cụ thể hoá bằng chương trình hành động và tổ chức thực hiện; tất cả CB-VC quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, có gì thay đổi nhà trường sẽ thông báo tại bảng ít nhất trước 01 ngày.
Nơi nhận:                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Cần Giuộc (báo cáo);
- Chi bộ trường (báo cáo);
- Các bộ phận, đoàn thể (thực hiện);                                       
- Tổ khối chuyên môn (thực hiện);                                                        
- Lưu: VT.                                                                                                                  Đặng Hoàng Tường Vi
  CLICK VÀO DÒNG BÊN CẠNH ĐỂ TẢI KH THÁNG 12/2018: /Uploads/4039/files/K%c3%aa%cc%81%20hoa%cc%a3ch%20tha%cc%81ng%2012%20-%202018.doc
 
Tác giả: ĐHTV Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An