Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

CÁC KẾ HOẠCH THÁNG TRONG NĂM HỌC 2021-2022
KẾ HOẠCH THÁNG 09/2021: /Uploads/4039/files/KH%20TH%c3%81NG%2009_2021.doc
KẾ HOẠCH THÁNG 10/2021: /Uploads/4039/files/KH%20TH%c3%81NG%2010_2021.doc
KẾ HOẠCH THÁNG 11/2021: /Uploads/4039/files/KH%20TH%c3%81NG%2011_2021.doc
KẾ HOẠCH THÁNG 12/2021: /Uploads/4039/files/KH%20TH%c3%81NG%2012_2021.doc
KẾ HOẠCH THÁNG 01/2022: /Uploads/4039/files/KH%20TH%c3%81NG%2001_2022.doc
KẾ HOẠCH THÁNG 02/2022: /Uploads/4039/files/KH%20TH%c3%81NG%2002_2022.doc
KẾ HOẠCH THÁNG 03/2022: /Uploads/4039/files/KH%20TH%c3%81NG%2003_2022.doc

KẾ HOẠCH THÁNG 04/2022: /Uploads/4039/files/KH%20TH%c3%81NG%2004_2022.doc
KẾ HOẠCH THÁNG 05/2022: /Uploads/4039/files/KH%20TH%c3%81NG%2005_2022.doc
KẾ HOẠCH THÁNG 06/2022: /Uploads/4039/files/KH%20TH%c3%81NG%2006_2022.doc
KẾ HOẠCH THÁNG 07/2022: /Uploads/4039/files/KH%20TH%c3%81NG%2007_2022.doc

 
Tác giả: ĐẶNG HOÀNG TƯỜNG VI Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An