Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023
    UBND HUYỆN CẦN GIUỘC                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH PHƯỚC LẠI                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   


      Số: 173/TB-THPL                                                                 Phước Lại, ngày 28 tháng 7 năm 2022                         

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2022-2023

          Thực hiện Hướng dẫn 1400/SGDĐT-KTQLCL ngày 17/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023;
          Căn cứ Quyết định 2812/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt Phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 2022-2023;
    Căn cứ Kế hoạch số 1446/KH-PGDĐT ngày 28/07/2022 của Phòng GD&ĐT về Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 – 2023;
         Nay Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Lại thông báo việc tuyển sinh lớp Một năm học 2022- 2023 tại Trường Tiểu học Phước Lại như sau:
          1. Đối tượng
          Học sinh có năm sinh 2016 trở về trước có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên 6 tháng ở địa bàn xã Phước Lại tại các ấp: Phước Thới, Tân Thanh A, Tân Thanh B và một phần ấp Lũy (từ ngã ba ấp Lũy đến Trường Tiểu học Phước Lại).
          2. Thời gian tuyển sinh
          - Từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 10/08/2022
          3. Hình thức tuyển sinh
          Xét tuyển.
          4. Hình thức đăng ký dự tuyển
Cha mẹ học sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến trên phần mềm tuyển sinh trực tuyến https://longan.tsdc.vnedu.vn/ (hồ sơ giấy sẽ nộp bổ sung khi có thông báo nhập học)
          + Hồ sơ giấy gồm có:
         - Học sinh vào học lớp 1 khi nhập học phải nộp 1 bản sao giấy khai sinh hợp lệ (không nhận bản sao photocoppy) và có mang bản chính để đối chiếu.
          - 01 bản sao sổ hộ khẩu (không cần chứng thực) có mang sổ hộ khẩu chính để đối chiếu
          - 01 đơn xin nhập học (mẫu tại trường)
          - 01 giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Mẫu giáo
         - Photocoppy (không cần chứng thực) các loại giấy tờ có liên quan như: Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, Gia đình thương binh- liệt sĩ, trẻ khuyết tật.
          Nhận được thông báo này rất mong các bậc phụ huynh học sinh cố gắng sắp xếp đăng ký trực tuyến như trên cho các em nhập học để nhà trường tiến hành thực hiện việc sắp xếp lớp cho năm học mới./.

 
                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                     Đặng Hoàng Tường ViTác giả: Đặng Hoàng Tường Vi Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An