Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Thông báo về việc sử dụng sách giáo khoa Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5 năm học 2024 – 2025 tại Trường Tiểu học Phước Lại

Trường Tiểu học Phước Lại thông báo đến toàn thể CB-GV-NV và PHHS danh mục bộ sách giáo khoa Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5 sử dụng trong năm học 2024-2025 tại trường như sau:

Đối với sách giáo khoa lớp 1:
 
Đối với sách giáo khoa lớp 2: