Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

GIỚI THIỆU THÔNG TIN NHÂN SỰ VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI NĂM HỌC 2018-2019
1. HIỆU TRƯỞNG: ÔNG ĐẶNG HOÀNG TƯỜNG VI
PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUNG _ BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỜNG TH PHƯỚC LẠI
ĐẢNG VIÊN
 


2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: BÀ LÊ NGỌC TUYỀN

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN KHỐI 1, 2, 3, ĐỘI
ĐẢNG VIÊN
3. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: ÔNG TRẦN VĂN NON

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN KHỐI 4, 5, CHUYÊN, THƯ VIỆN

ĐẢNG VIÊN
4. ÔNG NGUYỄN PHƯƠNG VIỆT

GV TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI
ĐẢNG VIÊN
5. ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
GV PC/XMC_ PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỜNG TH PHƯỚC LẠI

ĐẢNG VIÊN

6. BÀ NGUYỄN THỊ BÉ

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN KHỐI 1
GV DẠY LỚP 1

ĐẢNG VIÊN
7. BÀ NGHUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
GV DẠY LỚP 1

ĐẢNG VIÊN
8. BÀ NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI

GV DẠY LỚP 1
9. BÀ PHAN KIM CHUNG

GV DẠY LỚP 1
10. BÀ LÊ THỊ THANH TÂM

GV DẠY LỚP 1
11. BÀ NGUYỄN THỊ CẨM YẾN

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN KHỐI 2, 3
GV DẠY LỚP 2

ĐẢNG VIÊN
12. BÀ NGUYỄN THỊ THU HÀ

GV DẠY LỚP 2
TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN 1

ĐẢNG VIÊN
13. BÀ NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

GV DẠY LỚP 2
ĐẢNG VIÊN
14. BÀ NGUYỄN THỊ TRÂN

GV  DẠY LỚP 2
KIÊM NHIỆM THƯ VIỆN_THIẾT BỊ

15. BÀ LÊ THỊ DIỄM HẰNG

GV DẠY LỚP 3
16. BÀ PHẠM THỊ NGỌC THÚY

TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN KHỐI 2, 3
GV DẠY LỚP 3

17. BÀ TRƯƠNG THỊ DUY LINH

GV DẠY LỚP 3
THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG

18. BÀ MAI THÙY DUNG

GV  DẠY LỚP 3
19. BÀ LÝ THỊ HỒNG HOA

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN KHỐI 4, 5
GV DẠY LỚP 4

ĐẢNG VIÊN
20. BÀ NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

GV DẠY LỚP 4
ĐẢNG VIÊN
21. BÀ NGUYỄN THỊ LINH

GV DẠY LỚP 4
22. BÀ TRẦN THỤY PHƯƠNG THẢO

GV DẠY LỚP 4
23. ÔNG ĐOÀN THANH TUẤN

GV DẠY LỚP 4
24. BÀ TRƯƠNG THỊ THANH VÂN

TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN KHỐI 4, 5
GV DẠY LỚP 5

ĐẢNG VIÊN
25. BÀ ĐÀO THỊ KIM PHƯƠNG

GV DẠY LỚP 5
TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN 2
26. BÀ TRẦN THỊ HỒNG LOAN

GV DẠY LỚP 5
27. BÀ NGUYỄN THỊ HỮU HẠNH

GV DẠY LỚP 5
28. ÔNG PHẠM HOÀNG HUY

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ CHUYÊN
GV DẠY THỂ DỤC

29. ÔNG LƯU VĂN HỘT

TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN KHỐI CHUYÊN
GV DẠY MỸ THUẬT

30. ÔNG PHẠM PHƯỚC HUY

GV DẠY ÂM NHẠC
KIÊM NHIỆM THỦ QUỸ
TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN 3

ĐẢNG VIÊN
31. ÔNG LÊ THANH HÙNG

GV DẠY THỂ DỤC
32. BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

GV DẠY TIN HỌC
33. BÀ TRẦN THỊ KIM KHÁ

GV DẠY ANH VĂN
ĐẢNG VIÊN
34. BÀ TRƯƠNG THỊ CẨM MINH

GV DẠY ANH VĂN
35. ÔNG PHẠM NGỌC THUẬN

TỔ TRƯỞNG VĂN PHÒNG
NV VĂN THƯ

36. ÔNG HUỲNH TẤN CƯỜNG

NV KẾ TOÁN
ĐẢNG VIÊN
37. BÀ TRẦN THỊ DIỄM

NV Y TẾ
38. ÔNG NGUYỄN VĂN SUNG

NV BẢO VỆ
39. ÔNG NGUYỄN TẤN GIANG

NV BẢO VỆ

 
Tác giả: PNT Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An