Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Thông báo công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An

Căn cứ Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An.

Căn cứ công văn 1404/UBND-VHXH ngày 03/4/2023 của UBND huyện Cần Giuộc về triển khai Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An.

Trường Tiểu học Phước Lại triển khai công khai danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An. Cụ thể như sau:


Tác giả: ĐHTV Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An