Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CUỐI NĂM HỌC 2018-2019

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông _ Đính kèm VB: /Uploads/4039/files/VanBanGoc_TT%2020-2018-BGDDT.PDF

 

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông _ Đính kèm VB: /Uploads/4039/files/Thong-tu-14-2018-TT-BGDDT.pdf

 
Tác giả: PNT Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An