Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Để giúp hoàn thiện hơn cách trình bày văn bản được đúng thể thức, Trường Tiểu học Phước Lại gửi đến tập thể Cán bộ - Giáo viên nhà Trường văn bản Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội Vụ về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 
Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An