Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRIỂN KHAI TRONG NĂM HỌC 2018-2019
1. Qui định về qui tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục:
/Uploads/4039/files/TT-_06_2019-%20Qui%20dinh%20qui%20t%e1%ba%afc%20%e1%bb%a9ng%20x%e1%bb%ad.pdf

2. Triển khai thi hành văn bản pháp luật hết hiệu lực thi hành của Bộ GD&ĐT:
 /Uploads/4039/files/20190403093108_926_20190315140601_636882294590925106_20190311164156_wP0G.pdf
 
3. Triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước của ngành GD&ĐT Cần Giuộc:
/Uploads/4039/files/Out0307_2019_04_25T20190425140520.pdf

 
Tác giả: PNT Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An