Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CỦA ĐƠN VỊ VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CỦA NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY
GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VÀ NẮM BẮT: 


-  KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA NHÀ TRƯỜNG: /Uploads/4039/files/TH%20PH%c6%af%e1%bb%9aC%20L%e1%ba%a0I%20_%20KH%20PH%c3%92
NG%20CH%e1%bb%90NG%20THAM%20NH%c5%a8NG%20n%c4%83m%20%202019.doc- NGHỊ ĐỊNH 59/2019/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG: /Uploads/4039/files/59_2019_N%c4%90_CP_signed.pdf-   ​QUYẾT ĐỊNH 64/2007/QĐ-TTg Về Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức: /Uploads/4039/files/Q%c4%90%2064%20TTG%20_%20QUY%20CH%e1%ba%be%20T%e1%ba%b6NG%20QU%c3%80.doc

 
Tác giả: PNT Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An