Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Gương sáng giáo viên: NGƯỜI GIÁO VIÊN TẬN TỤY _ Tác giả: GV Võ Thị Kiều Oanh

Tôi là một giáo viên mới chuyển công tác về trường Tiểu học Phước Lại gần 3 năm. Với môi trường làm việc mới, tôi đã thích nghi, hòa đồng cùng đồng nghiệp và học sinh. Trong đó, tôi đặc biệt chú ý nhất đến một giáo viên của trường đã gắn bó với mái trường trong suốt 23 năm cùng với dày dạn kinh nghiệm trong dạy học và là khối trưởng chuyên môn của tổ khối 1. Đó chính là cô Nguyễn Thị Kim Phượng.