Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ CÁC CỘT MÓC QUAN TRỌNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
-  Ngày 01/09/1992, Trường Tiểu học Phước Lại được tách ra và hoạt động độc lập từ Trường Cấp 1, 2 Phước Lại. Trường Tiểu học Phước Lại gồm 04 điểm trường (Tân Thanh A, Long Bào, Lũy, Mương Chài) với điểm chính đặt trụ sở ấp Tân Thanh A, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
-  Trường Tiểu học Phước Lại hoạt động trực thuộc dưới quyền quản lý của Phòng GDĐT Cần Giuộc và quyền giám sát của UBND xã Phước Lại.
-  Ngày 01/09/2013, Trường Tiểu học Phước Lại được tách ra thành 02 trường: Trường Tiểu học Phước Lại (địa phận: ấp Tân Thanh A, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), Trường Tiểu học Trần Chí Nam (địa phận gồm: ấp Lũy, ấp Long Bào và ấp Mương Chài xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).
-  Trong suốt 27 năm hoạt động đến nay, Trường Tiểu học Phước Lại được quản lý dưới các đời hiệu trưởng:
        + 01/09/1992 đến 31/08/2008: Thầy Phạm Tấn Liệt
        + 01/09/2008 đến 31/08/2013: Thầy Phạm Văn Hồng
        + 01/09/2013 đến 31/08/2014: Thầy Nguyễn Thành Công
        + 01/09/2014 đến 31/07/2018: Thầy Nguyễn Ngọc Quằn
        + 01/08/2018 đến nay: Thầy Đặng Hoàng Tường Vi

II. CỘT MÓC QUAN TRỌNG
      Trong quá trình hoạt động đến nay, Trường Tiểu học Phước Lại đạt được nhiều thành tích nổi bậc hàng năm như Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể tiên tiến xuất sắc... Trong đó, Trường đạt được những cột móc đáng nhớ sau:
       + Ngày 26/08/2014: Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1
Đính kèm: /Uploads/4039/files/Q%c4%90%20cong%20nhan%20Truong%20Chuan%20QG%20Phuoc%20Lai%20MD%201(1).
PDF

Đínhkèm: /Uploads/4039/files/B%e1%ba%b1ng%20c%c3%b4ng%20nh%e1%ba%adn%20Tr%c6%b0%e1%bb%9dng%20%c4
%91%e1%ba%a1t%20chu%e1%ba%a9n%20QG%20n%c4%83m%202014(1).doc

       + Năm 2015, Trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu mức độ 1
       + Ngày 12/08/2015: Trường đạt Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Đính kèm: /Uploads/4039/files/Quyet%20dinh%20co%20thi%20dua%2014-15.pdf
Đính kèm: /Uploads/4039/files/C%e1%bb%9c%20THI%20%c4%90UA_IMG_20190425_082528(1).jpg
      + Ngày 09/08/2019: Trường đạt Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019.
Đính kèm: /Uploads/4039/files/Q%c4%90%202872%20co%20thi%20dua%2018-19(1).pdf
       + Ngày 16/01/2020: Trường đạt Cờ thi đua của Chính Phủ cho tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2018-2019 của Tỉnh Long An.
Đính kèm: /Uploads/4039/files/Q%c4%90%20C%e1%bb%9c%20THI%20%c4%90UA%20CH%c3%8dNH%20PH%e1%bb%a6_
107_QD_TTg_16012020_1_signed.pdf

      + Ngày 16/12/2020: Trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2. 
Đính kèm: /Uploads/4039/files/Q%c4%90%20C%c3%94NG%20NH%e1%ba%acN%20K%c4%90CLGD%20C
%e1%ba%a4P%20%c4%90%e1%bb%98%202%20_1114_Q%c4%90-SGD%c4%90T_16-122020_%20TH%20Ph%c6%
b0%e1%bb%9bc%20L%e1%ba%a1i_signed.pdf

      + Ngày 25/12/2020: Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Đính kèm: /Uploads/4039/files/Q%c4%90%20C%c3%94NG%20NH%e1%ba%acN%20CHU%e1%ba%a8N%20Q
U%e1%bb%90C%20M%e1%bb%a8C%20%c4%90%e1%bb%98%201_4906_Q%c4%90-UBND_25-12-2020_TH%20Ph
%c6%b0%e1%bb%9bc%20L%e1%ba%a1i_signed.pdf


III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
      -  Địa chỉ: ấp Tân Thanh A, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
      -  Địa chỉ Gmail: c1phuoclaicg.longan@moet.edu.vn
      -  Số điện thoại: 0272.373.1460
      -  Mã số thuế: 1100885333
      -  Mã QHNS: 1084795
      -  Bản đồ vệ tinh: 
https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+L% E1%BA%A1i/@10.6109037,106.6781634,4348m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x42bbac02a9bc94ac!8m2!3d10.6109037!4d106.6781634
Tác giả: PNT Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An