Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM HỌC 2020-2021 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI THEO NGHỊ ĐỊNH 90
MẪU 01 BIÊN BẢN Về việc họp đánh giá, phân loại viên chức năm 2021 Đơn vị: Trường tiểu học Phước Lại/Uploads/4039/files/M%e1%ba%aaU%2001%20_%20BI%c3%8aN%20B%e1%ba%a2N%20(ho%c3%a0n%20ch%e1%bb%89nh).docx


MẪU 02 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN/Uploads/4039/files/M%e1%ba%abu%20s%e1%bb%91%2002.docx


MẪU 03 BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC: /Uploads/4039/files/637569523207722953_Mau%20so%2003.xlsx


MẪU 04 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả phân loại đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. Năm học 2020 – 2021/Uploads/4039/files/637569523222410556_M%e1%ba%abu%20s%e1%bb%91%2004_QUY%e1%ba%beT%20%c4%90%e1%bb%8aNH(2).docx


MẪU 05 BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ: 
/Uploads/4039/files/637569523239441931_Mau%20so%2005.xlsx
 
Tác giả: ĐẶNG HOÀNG TƯỜNG VI Nguồn: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LẠI
2018 © Trường Tiểu học Phước Lại
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An